วันนี้มีคำที่มักใช้สับสนมาฝาก ครับ เริ่มกันเลยครับ

 • ชุดที่ ๑ "เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน" , "ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์เอามากๆ", วันนี้คุณไปดูบ้านจัดสรร(คัดเลือก)มาหรือครับ" "ภาพนี้ดูสีสันช่างงดงามเสียเหลือเกิน", "วันนี้ทำงานเพลินไปจึงอดดูรายการสีสันบันเทิงทางช่อง.." "วันนี้พระองค์ท่านรู้สึกเกษมสันต์เป็นพิเศษ"
 • ชุดที่ ๒ "บัน"
   บันดาลลงบันได
  บันทึกให้ดูจงดี
  รื่นเริงบันเทิงมี
  เสียงบันลือสนั่นดัง
    
 • ชุดที่ ๓ คำที่ลงท้ายด้วย "ล"
   ตำบล ยุบลสรวล
  ยลสำรวลนวลกังวล
  บันดาลในบัดดล
  ค่ากำนลของกำนัล
  ระบิลกบิลแบบ
  กลทางแคบเข้าเคียมคัล
  ดลใจให้รางวัล
  ปีขาลบันเดินเมิลมอง
   
    
 • ชุดที่ ๔ คำลงท้ายด้วย "ล" หรือ "น"  กังวาน, หอมหวน, อบอวล
 • ชุดที่ ๕ รถยนต์, ภาพยนตร์, เวทมนตร์
 • ชุดที่ ๖ รักษาการ, รู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • ชุดที่ ๗ "อาหารที่นี่ ไม่เป็นสับปะรดเอาเสียเลย"
 • ชุดที่ ๘ "คะ" กับ "ค่ะ"
   "คะ" เสียงสูงมักใช้กับประโยคคำถาม เช่น อะไรคะ
   "ค่ะ" ใช้กับการตอบรับ หรือประโยคบอกเล่า เช่น ได้ค่ะ

       จบแค่นี้ครับ