เพราะโทรศัพท์ดังบ่อยเกินไป    ทำให้เสียเวลาในการรับสาย  เสียสมาธิในการทำงาน     ทีม "ข้างนอกสุขใส ข้างในต๊ะติ้งโหน่ง"  เลยรวมตัวรวมใจกันคิดโครงการนี้ขึ้นมา     ชื่อว่าโครงการ "ลดความสูญเสียในขั้นตอนการทำงาน "

กลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่จาก AP  (Anatomic Pathology)  ถือว่าเป็นด่านหน้าของงานตรวจชิ้นเนื้อ     ชิ้นเนื้อที่พูดถึงก็คือชิ้นเนื้อของผู้ป่วย    ที่จำเป็นต้องส่งมาตรวจเพื่อพิสูจน์ทราบว่า   ปกติหรือผิดปกติอย่างไร

โทรศัพท์ที่มีมาบ่อยๆ    เพราะอะไรหรือ ?   มีทั้งโทรศัพท์มาถามว่า  ชิ้นเนื้อที่ส่งมาตรวจมาถึงหรือยัง    อันนี้ผู้ส่งตรวจคงจะกังวล  กลัวชิ้นเนื้อหายสาบสูญ   (ชิ้นเนื้อถูกตัดออกมาแล้ว   ตัดแล้วตัดเลย  หาใหม่ไม่ได้อีก)   ฉะนั้นต้องตรวจสอบให้มั่นใจ

และมีทั้งโทรมาทวงผลว่า    ผลการตรวจออกหรือยัง   จะออกเมื่อไหร่   ออกก่อนกำหนดได้หรือไม่   และบางครั้งก็ต้องการทราบว่า   ตอนนี้ตรวจถึงขั้นไหนแล้ว    เรียกได้ว่า  วันๆ  รับโทรศัพท์กันมือเป็นระวิง   ไม่เป็นอันทำงานอย่างอื่น

วิธีแก้ปัญหาของทีมนี้    นอกจากจะจัดระเบียบวีธีการทำงานใหม่แล้ว    (เช่น..จัดที่ทางวางโทรศัพท์ใหม่ให้เหมาะสม   จัดเวรรับโทรศัพท์) วิธีที่น่าจะได้ผลคือ  ใช้ระบบ IT เป็นตัวจัดการ   โดยปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย    ที่ใช้ลงทะเบียนรับชิ้นเนื้อ   ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งตรวจ  และผู้รับตรวจ   มากขึ้น    เช่น   เพิ่มช่องให้มีการ request ผลด่วนได้  (ในรายที่ด่วนจริงๆ )   ให้มีการแสดงคำเตือนว่า  ชิ้นเนื้อรายไหนจะออกผลได้เมื่อไหร่   และชิ้นไหนที่ถึงเวลาต้องออกผลแล้ว    เพื่อจะได้ "จัดคิว"  หรือ  "ลัดคิว"   ทำให้ก่อน 

ซึ่งอันนี้....คงต้องใช้ความสามารถพิเศษ    ในการประสานงานและเจรจากับหน่วยคอมพิวเตอร์ของคณะแพทย์ ฯ

 
โครงการมีกำหนดเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม    ความคาดหวังของทีมนี้   ก็คือ  "เสีย" เวลาน้อยลง   ซึ่งจะทำให้มีเวลาและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น      และแน่นอน...จะได้ทำงานอย่างสบายใจ
 
คุณธนาศักดิ์  ตัวแทนของทีม   
นำเสนอด้วยน้ำเสียงดังกังวาล