161118-8 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – You know

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


You know

(DPWE) อธิบาย การใช้ “you know”

ว่าในระยะไม่กี่ปีมานี้ “มีการใช้ ‘you know’ อย่างกว้างขวาง”

แทนที่ วลี เช่น “You see what I mean?” และ

“You know what?”

เมื่อใช้ วลี “you know”

โดยมี “กรรม” ตามหลังเช่น “You know that …..”

ถือเป็น การใช้ แบบ มาตรฐาน

แต่มัก ปรากฏ “you know” เป็นตัวเติม

ในการสนทนา โดยไม่มี “ความหมาย”

หรือ “จุดหมาย” ที่มากไปกว่า “uh” หรือ การหยุดพัก


Wikitionary อธิบายว่าใช้ “you-know”

เป็น “interjection” ใช้ไม่เป็นทางการ

เพื่อ แสดง การหยุดพัก หรือ ลังเล ในการพูด

หรือ เพื่อแสดง “นัย ของคำ” แทนที่จะกล่าวโดยตรง

เมื่อ เกิดความเขิน เช่น

ก พูด “I heard you want to do that thing with me.”

ข. ถาม “Do what?”

ก บอก “You know …. umm….”

ข ถาม “Oh, do you mean sex?”

ก บอก “Yeah …. that.”


หรือ ใช้ “you know” เป็น คำถาม แบบ เล่นสำนวน

เพื่อ ยืนยัน ว่า “เห็นด้วย” หรือ เข้าใจ เมื่อจบข้อความ เช่น

‘But I guess that’s life, you know?’

‘I just wasn’t into it, you know?’


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)