"ทศพิธราชธรรม หลักธรรมของพระราชา" ฉบับการ์ตูน ... (วาดโดย iphan)


ทศพิธราชธรรม ยังเป็นธรรมะสำหรับมหาชน ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อความมีศีลธรรมอันสูงสุด เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสวัสดี เป็นสันติสุขของบุคคล
เป็นสันติภาพของสังคม กระทั่งของโลกในที่สุด

พุทธทาสภิกขุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผมรักในหลวงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

วาดได้สวยมาก

ทำให้น่าอ่าน

ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง ;)...

สวัสดีครับ ถือเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่นำมาจัดนำเสนอเป็นสื่อได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมแนวคิดและจัดทำครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน ธนา นนทพุทธ ที่มาเยี่ยมเยือนครับ ;)...