วันที่ 11 อู้หู้ ! กองงานที่น่าภูมิใจ (8 พฤศจิกายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รูปภาพสื่อความหมาย จากรูปจะเห็นได้ว่าหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 นักเรียนสุดเฮี้ยวของดิฉันกองสูงกว่าปกติ นับว่าเป็นการส่งงานได้มาก เกือบจะครบอย่างน่าภูมิใจ กล่าวคือในชั่วโมงวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นการเรียนเรื่อง แสงและเงา ดิฉันได้จัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอความรู้และให้นักเรียนได้ดูบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการทดลองจริงเกี่ยวกับเรื่องขนาดของเงา ซึ่งได้ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง การเรียนในวันนี้แปลกมาก เนื่องจากนักเรียน Active ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ อาจจะด้วยสื่อที่น่าสนใจประกอบกับการทดลองที่น่าตื่นเต้น ทำให้นักเรียนตั้งใจทำงานและส่งงามมากมาย ก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ต่อไป


ต่อมาที่กองงานของน้องน้อยชั้น ป.1 กองงานนี้มักจะมีครบอยู่เสมอ ทำให้คุณครูมือใหม่รู้สึกชื่นใจจริง ๆ ประกอบกับเมื่อตรวจงานก็มักจะมีคำแปลก ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทำให้ตรวจไปยิ้มไป อย่างไรก็ตามคุณครูอย่างเราก็ได้จดจำและนำไปข้อผิดพลาดไปชี้แจงผิดถูกให้นักเรียนตัวเล็ก ๆ ของเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป...


ชื่อนักเรียนสมัยนี้นี่เจ๋งจริง ๆ

งานนี้ เจ็มสิบ ก็มากค่ะ ><'

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)