เศรษฐศาสตร์พอดี

พอคือไม่เวอร์

ดีคือไม่เอาเปรียบผู้อิื่น (สันโดษ) ไม่ว่าคู่แข่ง หรือค่าแรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)