Geifion Fountain ตำนานการสร้างประเทศเดนมาร์ก

Geifion Fountain ตำนานการสร้างประเทศเดนมาร์ก

น้ำพุแห่งราขินีเกฟิออน เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศเดนมาร์ก โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางเกฟิออนกอบกู้ชาติ โดยพระนางได้แปลงร่างของโอรสทั้ง 4 ให้กลายเป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ทำให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ รูปปั้นผู้หญิงถือแส้ไล่วัวทั้ง4ตัวก็คือพระราชินีเกฟิออนนั่นเอง


</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)