161110-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Wish

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(CCED) อธิบาย มีการใช้ “WISH” เป็น นาม หรือ กริยา

เมื่อใช้ “wish” เป็น นาม

ในความหมาย “อยากได้” (longing) หรือ ปรารถนา” (desire) บางสิ่ง

บ่อยครั้ง เป็น บางสิ่งที่ “ยากจะหาได้” หรือ “ยากจะสำเร็จ” เช่น

‘She told me of her wish to have a baby.’

‘They are motivated by a wish for more freedom.’

เมื่อใช้ “wish” เป็น กริยา ปกติ ตามด้วย “that” clause เช่น

“ถ้าคุณ wish ว่า บางสิ่งเป็นเรื่องที่ต้องการ”

หมายถึง “คุณต้องการเป็นสิ่งนั้น”

ถึงแม้จะรู้ว่า “ไม่น่าจะเป็นได้” หรือ “เป็นไปไม่ได้”

‘I wish I lived nearer London.’

‘We never have enough time and we wish we had more.’


ข้อควรระวัง

ให้ใช้ Past tense ใน “that” clause มิใช่ present tense.

เช่น อย่าใช้ว่า “I wish I have more friend.’

ให้ใช้ว่า “I wish I had more friend.’

‘I wish I could help you, but I can’t.’

‘I envy you. I wish I was going away too.


เมื่อ ประธาน ของ “that” clause นั้น

เป็น “สรรพนาม เอกพจน์” เช่น “I” หรือ “he” หรือ

เป็น “นามวลี เอกพจน์”

สามารถ ใช้ กริยา “was” หรือ “were” ก็ได้ ตามหลัง

การใช้ในแบบ “British English” ถ้าใช้ “were” ถือว่าค่อนข้าง “เป็นทางการ

‘Sometimes, I wish I was back in Africa.’

‘My sister occasionally wished that she were a boy.’

ยังสามารถ ใช้ กริยา “could” ได้ ใน ‘that” clause.

‘I wish I could paint.’

‘He wished he could believe her.’

ถ้าหากคุณ “wish” ว่า บางสิ่ง “would” happen หมายถึงว่า

คุณ ต้องการให้สิ่งนั้น เกิดขึ้น และคุณจะ “รู้สึกหงุดหงิด หรือ กังวล”

เพราะ มันยังไม่เกิดขึ้นสักที

‘I wish he would hurry up.’

‘I wish someone would explain it to me.’

ถ้าหากคุณ บอกบางคนว่า คุณ “wish” they “would” do something

หมายความว่า “คุณต้องการให้พวกเขาทำสิ่งนั้น” และ คุณจะรู้สึก หงุดหงิด

หรือ ผิดหวัง เพราะเหตุที่ พวกเขายังมิได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ

‘I wish you would leave me alone.’

‘I wish you would find out the facts before you start accusing people.’


ข้อควรระวัง

อย่าใช้ “wish” กับ “that” clause

เพียงเพราะต้องการแสดง “a wish” สำหรับอนาคต

อย่าใช้ว่า ‘I wish you’ll have a nice time in Finland.’

ให้ใช้ว่า “I hope you’ll have a nice time in Finland.’

หรือใช้ว่า “I hope you have a nice time in Finland.

‘I hope I’ll see you before you go.’

‘I hope you enjoy the play.’

อย่างไรก็ตาม บางครั้ง สามารถแสดง “a wish for the future” ได้

ด้วยการใช้ “wish” เป็น “a transitive verb” ร่วมกับ กรรม สองคำ เช่น

‘May I wish you luck in writing your book.’

‘He wished the newly-wed couple every possible happiness.’


(AHD) อธิบายว่า มีการใช้ “wish” แทนคำว่า “want”

เพื่อแสดงความสุภาพ โดยใช้ร่วมกับ Infinitive “to” เช่น

‘Do you wish to sit at a table on the terrace?’

‘Anyone who wishes to may leave now.’

การใช้เช่นนี้ ถือว่า “เหมาะสม สำหรับ แบบทางการ” เนื่องจากเป็นธรรมดา

ที่จะ ตอบสนองความต้องการ ของผู้อื่น ด้วยความนอบน้อม อย่างยิ่ง


(LDCE) อธิบาย คำและวลี ให้เลือกใช้

แทน “wish” เช่น “hope” “want” และ “would like”

โดยใช้ “wish” เพื่อกล่าวถึง

“สิ่งต่างๆที่ไม่เป็นความจริง” “เป็นไปไม่ได้” หรือ “ไม่น่าจะเป็น” เช่น

‘I wish I knew more about science.’

‘She wished she hadn’t said anything.’

‘I wish I could win a lottery.’

ใช้ “hope” เพื่อกล่าวถึง

สิ่งต่างๆ “ที่อาจเกิดขึ้น” “อาจเกิดขึ้นแล้ว” หรือ “อาจเป็นความจริง”

‘I hope you have a have a happy birthday.’

‘I hope they got there in time.’

อย่าใช้ “wish” ร่วมกับ “that”

เพื่อ กล่าวว่า “คุณต้องการให้บางสิ่งเกิดขึ้นในอนาคต”

ให้ใช้ “hope” แทน เช่น

‘I hope (มิใช่ wish) that we’ll all meet again.’

‘I hope you have a great time.’

สามารถ ใช้ “wish” ร่วมกับ “นาม” เพื่อแสดง ความสุภาพ

ที่หมายถึงว่า “คุณต้องการให้บางคน ได้บางสิ่ง” เช่น

‘We wish you a safe journey.’

‘I wish you lots of luck.’

การใช้ “wish” มีความเป็นทางการ อย่างมาก

ถ้าต้องการ ความกันเอง ควรเลือกใช้ “want to” หรือ “would like to”

เพื่อกล่าวถึง “สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น”

‘I want to write to him but I don’t know his address.’

‘I would like to run my own restaurant.’


ไวยากรณ์ ในการใช้ “wish” ใน “tenses”

ในความหมาย “สิ่งต่างๆที่คุณต้องการให้เกิด” ในปัจจุบัน หรือในอนาคต

ใช้ “wish” ร่วมกับ “past tense” หรือ ร่วมกับ “would” เช่น

‘I wish I didn’t have to go.’

‘I wish they would stop arguing.’

อาจใช้ “wish” ร่วมกับ “that” หรือ “ละไว้ไม่ใช้” ก็ได้

โดยใน British English สามารถใช้ แบบค่อนข้างเป็นทางการ

ได้ทั้ง “I wish I was” หรือ “I wish I were”

ขณะที่ใน American English ควรใช้ “were” เช่น

‘I wish I were ten years younger.’

เมื่อใช้ในความหมาย “สิ่งต่างๆ ที่คุณอยากให้เกิด ในอดีต”

ใช้ “wish” ร่วมกับ “past perfect tense” เช่น

‘I wish I had paid more attention in class.’


LDCE = Longman Dictionary of Contemporary English

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

AHD = American Heritage Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)