วันที่ 4 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย (7 พฤศจิกายน 2559)

"ยิ้ม ไหว้ ทักทาย" ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นด้วยการยกมือไหว้ ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายกัน ย้อนไปตอนสมัยเรียนมัธยมโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนทุกคนยิ้ม ไหว้ ทักทาย เพราะถือเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา สิ่งดี ๆ ที่โรงเรียนปลูกฝังทำให้ปลุกจิตสำนึกในการเคารพและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน นั่นคือ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

วันนี้เป็นครูเวรยืนหน้าประตูโรงเรียน ความประทับใจแรกนักเรียนยกมือไหว้ พร้อมกับมอบรอยยิ้มและทักทายกัน นักเรียนโรงเรียนนี้มีกิริยามารยาทที่ดีมาก ไม่ว่าเราจะได้สอนหรือไม่ได้สอน นักเรียนจะไหว้และเคารพเราทุกคน


รับเช้าวันใหม่ทำหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร


ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนในตอนเช้า

นักเรียนมีวินัย ในช่วงเช้าจะเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบในการทำเวรที่ตนเองรับผิดชอบ รู้หน้าที่ โดยที่ครูไม่ต้องคุม นักเรียนจะรู้ว่าตนเองต้องทำอะไร ซึ่งถือว่าโรงเรียนนี้สะอาดมาก โดยเฉพาะถนนในโรงเรียน และพบว่าไม่มีขยะในโรงเรียน พอทำเวรช่วงเช้าเสร็จนักเรียนจะเดินเข้าแถวชิดถนนข้างขวาอย่างเป็นระเบียบเพื่อไปทำกิจกรรมหน้าเสาธง พอไปถึงจะพบว่าไม่ค่อยมีความวุ่นวาย


นักเรียนทำเวรตามบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ


ร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะและใบไม้เดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

สุดยอดประธานนักเรียน สิ่งที่น่าชื่นชมตั้งแต่วันแรกที่มาโรงเรียนนี้รุ่นพี่สามารถควบคุมและดูแลรุ่นน้องได้ เวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงประธานนักเรียนและผู้คุมแถวจะทำหน้าที่ตรงส่วนนี้ ซึ่งสามารถทำได้ดีโดยที่ครูแทบไม่มีส่วนช่วยควบคุมนักเรียน ประธานนักเรียนมีความเป็นผู้นำ มีไหวพริบ สามารถกระตุ้นความสนใจและมีเทคนิคเฉพาะตัวที่สามารถทำให้นักเรียนทั้งหมดเชื่อฟังได้ ถือเป็นสิ่งที่ดีและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการควบคุมชั้นเรียนได้เลย


ประธานนักเรียนทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง


กิจกรรมน้องไหว้พี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)