การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT)บ้านบากันเคย ตันหยงโป สตูล””>คน วปช.ชุดนักปฎิบัติการนัด”คดห่อ ล้องาน สานพลัง สร้างเครือข่าย” นำโดย วปช จำรัส เจริญเวช จากสุราษฎร์ธานี วปช.หนุ้ย ทิพย์ชื่น จากตรัง วปช พงศ์จักรกฤษ์ สิทธิบุศย์ สตูล และโกอ้วน เจ้าภาพ และผู้เขียน จากจังหวัดพัทลุง นัดหมายลงพื้นที่ปฎิบัติการ ศึกษาการท่องเที่ยวชุมชน บ้าน บากันเคย(ผู้เขียนเคยไปปลูกป่าเมื่อปี 2553 )เพื่อสะสมกำลังแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนา ตามหลักวิชาที่เรียนรู้ และต่อยอดจากการค้นหาพื้นที่ สำนึกพลเมืองในปี 2558 มาสู่พื้นที่ปฎิบัติ ซึ่งในปีนี้ 2559 ได้ลงปฎิบัติการครั้งแรกที่ บ้านปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ที่บ้านเกาะหยี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พื้นที่ การเกษตรประณีต และครั้งนี้ ลงปฎิบัติการที่ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตำบลตันหยงโป มาถึงพื้นที่


<p “=””>จัดการเข้าที่พัก แล้วลงชุมชน เยี่ยมสัมภาษณ์คนในชุมชน และศึกษา วิถี ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ก่อน นัดแกนนำ ผู้นำมาถกแถลงเพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ในคืนอันประเสริฐเพื่อเปิดประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน (Community – Based Tourism – CBT)ตามที่ ทางกลุ่มคน วปช จะปฎิบัติการ คบเพื่อน
</p>

</p>


สัมภาษร์ พูดคุยศึกษาข้อมูล ก่อนนัดถกแถลงกับผู้นำชุมชน


ชมผลงานมาปลูกป่าแปลงนี้เมื่อปี 2553 ครั้งเรียน ปโท สาธารณสุขชุมชน


ทีวีมุสลิม มาทำข่าว ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (4)

กิจกรรมที่ริเริ่ม หรือ Start up โดยการลงพื้นที่ชุมชนได้พบปรากฏการณ์ นำเข้าสู่กระบวนการทางทฤษฎีของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบที่วิถึชีวิตชุมชนเป็นตัวผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมชุมชนเป็นระบบบริการ ผู้มาเยือนเป็นผู้บริโภคได้สัมผัสสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความสุข ความรู้หรือประสบการณ์ทางวัฒนธรรม กลับไปด้วยความทรงจำแห่งความสุข ถือเป็นนวัตกรรมทางภูมิสังคมของ ไทยแลนด์ 4,0

เขียนเมื่อ 

ค่ายมาแล้ว

http://www.gotoknow.org/posts/618310


ไปใกล้ๆกันเลย

เสียดายๆๆ

https://www.gotoknow.org/posts/618142

เรียนอาจารย์ จำรัส ตอนที่ สองประวัติศาสตร์ ตำนาน ภูมิบ้านนามเมือง บันทึก

ขอบคุณอาจารย์ขจิต ที่ให้ชีวิตมีคุณค่า

มาอบู่ใกล้ชิดได้ทำกิจกรรมดีๆที่สนุกมัสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน