10.2 การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ

10.2 การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ

ที่มาของภาพ:https://www.google.co.th/search?q=thailand+educati...

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services

4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

เศรษฐกิจติดจอ : ประเทศไทย 4.0 เข็มทิศเศรษฐกิจไทย


เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ค. 2016

ออกอากาศ 20 ก.ค. 59 เวลา 16.00-16.30 น. ช่อง 24 True4U
Facebook/Smart Biz เศรษฐกิจติดจอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 10 การศึกษา 4.0ความเห็น (0)