วันที่ 57 สัปดาห์ห้องสมุด... (1 สิงหาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ อาจารย์ประจำสาขาหลัดสูตรการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการอ่าน ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือเล่มโปรด ทำให้นักเรียนได้รู้จักหนังสือที่หลากหลายประเภท


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)