วันที่ 56 วันภาษาไทยแห่งชาติ... (29 กรกฎาคม 2559)

วันนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ อาจารย์ประจำสาขาหลัดสูตรการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีโดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


โดยกิจกรรมนี้พวกเราได้รับหน้าที่ในการแสดงโชว์เปิดงาน ในเพลง “รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ” จะออกทาเป็นแบบไหนไปดูรูปภาพประกอบกันเลยครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอืนๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย นั่นก็คือ การประกวดร้องเพลงของครูและนักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)