161105-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Win & wind

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Win & wind

ออกเสียงเหมือนกัน เมื่อใช้ “wind” เป็น นาม

เพื่อให้เห็นความแตกต่าง เมื่อออกเสียง ต้องเน้นคำหลังนิดหน่อย

โดยออกเสียง “win” เหมือน “whin” (วิน)

และออกเสียง “wind” เหมือน “whined” หรือ “wined” (วินด์)

(การออกเสียง อ้างอิง Wordweb Dict.)


เมื่อใช้ “wind” เป็น กริยา ออกเสียง “whined” (วินด์)

ในความหมายว่า “ทำให้บางคนหายใจไม่ออก”

เนื่องจากถูกต่อยเข้าที่ท้อง

หรือ หมายถึง “ได้กลิ่น (คนหรือสัตว์)”


แต่เมื่อใช้ “wind” เป็น กริยา ออกเสียง “wahynd” (วาห์ยน์ด์)

ในความหมาย “หมุน/ม้วน/ขด/พัน/โค้ง/คดเคี้ยว”

เช่น การไขลาน นาฬิกา (ที่คนรุ่น 4G คงไม่รู้จักหรือเคยเห็น)


เมื่อออกเสียง ลักษณะนี้ อาจสับสนกับ “wine” (ออกเสียง “wahyn)

ที่หมายถึง “เครื่องดื่มมี alcohol ทำจาก การหมัก ผลไม้”

และอาจสับสนกับ “whine” ที่ออกเสียงคล้ายกันมาก

ที่เป็นได้ ทั้ง นาม และ กริยา

ในความหมาย “สะอื้น” (คน) หรือ “หอน/ร้องเอ๋ง” (สุนัข)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)