หลักสูตรและการสอน และการวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติ สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้นวัตกรรมที่มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและฝึกทักษะการคิดขั้นสูง อีกทั้งยังสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภูมปัญญาชาวบ้านด้านต่างๆ และการให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

พบว่าหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้มีข้อแตกต่างจากหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 19 และ 20 คือ หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 19 และ 20 จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เพื่อทำงานในองค์กรต่างๆ แต่หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้จะเน้นสอนให้ผู้เรียนทุกคนทำงานเป็นและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

อ้างอิง : http://lripsm.wixsite.com/21st/about_us

https://prezi.com/hnfpul3qeb5e/21/

การวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21

การวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 มักถูกเรียกว่า “การวัดผลเชิงประจักษ์” เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้และทักษะ การวัดผลและประเมินผลจึงต้องดูที่ทักษะที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง และยังเป็นระบบที่การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่เพียงการทดสอบเท่านั้น แต่ยังมีทั้งการสังเกตผู้เรียน ดูการทำงานและประเมินถึงเรื่องอารมณ์และทัศนคติของผู้เรียนอีกด้วย

อ้างอิง : https://www.gotoknow.org/posts/589130

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ความเห็น (15)

อ่านแล้วได้ความรู้มากๆ เลย

อ่านแล้วฉลาดมากเลยค่ะ

เนื้อหาอ่านเข้าใจมากค่ะ

เนื้อหาดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

อ่านแล้วได้ความรู้ที่ดีมากเลยค่ะ

เข้าใจง่ายดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะคุณสิดาพร เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

เนื้อหาดีมากๆค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีค่ะ อ่านเข้าใจง่าย

นำข้อมูฃดีๆมาลงอีกนะคะ