กวีเทิดพระเกียรติในหลวงของเรา

บทกวี เทิดองค์ภูบดินทร์

เทิดองค์ภูบดินทร์ ศรีธานินทร์แผ่นดินไทย
พระเกียรติขจรไกล นฤนาทประกาศนาม
นามองค์ภูมิพล สถิตคงความดีงาม
จงรักภักดีตาม น้อมถวายเจ้าแผ่นดิน
ข้าพระบาทซึ้งพระคุณ พระการุณย์มิสูญสิ้น
กราบองร์นวมินทร์ มหาราชภูมิพล
ยอดปราชญ์การกวิน คีตศิลป์โลกยินยล
นำไทยสู่สากล ราษฏร์ศรัทธาบารมี
โครงการดำริสร้าง สุขนำทางสว่างวิถี
พัฒนาไทยทุกที่ พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นเสบียงเลี้ยงชีวา
โอบอุ้มชาวประชา ด้วยทศพิธราชธรรม
ความเพียรคือควรลอง ไทยทั้งผองพึงน้อมนำ
พระคุณอันเลิศล้ำ เปรียบที่สุดหามิได้
ชาวไทยเราน้อมจิต ร่วมอุทิศกายและใจ
กราบพระพ่อผู้ให้ ด้วยการทำแต่ความดี....มณีเทวา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาพาเพลิน...ความเห็น (1)

ผมชื่นชอบบทกวี ของมณีเทวี..และขอปรึกษาเกี่ยวกับบทกวีนี้ ขออนุญาตพูดคุย โดยขอเบอร์โทรคุณมณีเทวา ได้ไหมครับ ของผม 0972427041