วันที่ 5 ลายเซ็นก็สำคัญ (1 พฤศจิกายน 2559)

<p “=”“>เริ่มค่อย ๆ ปรับตัว เรียนรู้วัฒนธรรม วิถชีวิตความเป็นอยู่ของโรงเรียนนนี้ บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่การที่จะเอาชีวิตรอดให้ไปถึงวันพรุ่งนี้ การยอมรับและทำตามก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้มมันจะต้องฝืนใจก็ตามแต่ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด การทำงานย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรค วันไหนที่เราทำสำเร็จ เราจะหันหลังและหัวเราะกับเรื่องที่ผ่านมา
</p> <p “=”“>กับคนที่ไม่ได้มีผลอะไรกับชิวิตเรา ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในชีวิตเลย ก็อย่าไปสนใจ อย่าไปใส่ใจ เอามาคิดก็มีแต่จะเสียสุขภาพจิต
กับบางคนไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำ ไม่ได้แม้แต่จะคุยกัน แต่กลับทำกิริยาต่ำ ๆ ดูไม่เป็นผู้ดีเอาเสียเลย นี่หรือครู ผู้เป็นต้นแบบของนักเรียน

วันนี้สังเกตการสอนต่อไป สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สังเกตเทคนิคการสอน และคิดตามสำหรับกิจกรรมที่เราจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติในชั่วโมงหน้า


โรงเรียนสาธิตจะให้ความสำคัญกับการบ้าน นักเรียนทุกคนต้องจดการบ้านที่ครูแต่ละวิชาสั่งไว้ โดยที่นักเรียนจะมีสมุดสำหรับจดการบ้านคนละ 1 เล่ม จากนั้นจะต้องให้ครูประจำชั้นเซ็นกำกับและให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ เราได้รับมอบหมายจากครูประจำชั้นให้เซ็นสมุดการบ้านให้นักเรียนทุกเย็น


</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้กันไป
มีอะไรอีกมากมาย
ในโลกที่เรายังไม่รู้ ;)...