พอ.สว. จังหวัดตราด : กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม

พอ.สว. จังหวัดตราด

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม

ในการดูแลประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ท้องสนามหลวง และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ที่

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน (คน)

1

โรงพยาบาลตราด

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

1

ผู้ประสานงาน การจัดหน่วยแพทย์

1

2

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลหรือ

ผู้ประสานงาน การจัดหน่วยแพทย์

1-2

3

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สาธารณสุขอำเภอ หรือ

ผู้ประสานงาน การจัดหน่วยแพทย์

1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอ.สว. จังหวัดตราดความเห็น (0)