เป็นมนุษย์....อย่าเป็นทุกข์กับปฏิกูลที่เป็นคนความเห็น (0)