ลาภ ยศ สรรเสริญ สินบน การเอาเปรียบ ........



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นจริงทุกประการครับ

ชอบใจข้อความ