ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ภูเขาที่โอบล้อมทะเลสาบทำให้มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว เป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทราบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)