วันที่ 49 ถวายเทียนพรรษา... (15 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน นำโดย ประธานชมรมผู้ปกครองและครู ฝ่ายบริหาร คุณครูและนักเรียนระดัยประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดชัยมงคล เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญและขั้นตอน กระบวนการถวายเทียน ซึ่งการถวายเทียนพรรษานี้นับเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก่อนถึงวันเข้าพรรษา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)