วันที่ 48 โจทย์ปัญหาการลบ... (14 กรกฎาคม 2559)

วันนี้คาบเรียนคณิตศาสตร์ สอนเรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะเด็กบางคนยังอ่านหนังสือไม่ได้ ซึ่งการที่จะทำโจทย์ปัญหาได้นั้น นักเรียนต้องอ่านหนังสือให้ได้ก่อนจึงจะสามารถเขียนประโยคการลบ และหาคำตอบได้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ครูที่ต้องอ่านให้นักเรียนฟัง แล้วถามนักเรียน เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ว่า โจทย์บอกอะไร และโจทย์ถามอะไร จากการประเมินดูจากสายตาแล้ว นักเรียนบางส่วนที่อ่านหนังสือไม่ได้ยังทำแบบฝึกหัดในเรื่องนี้ไม่ได้ จึงเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)