วันที่ 47 ครั้งแรกกับการดูแลเด็กอนุบาล... (13 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ทางฝ่ายอนุบาล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน นำโดย อ.กุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการ , อ.สิริกร ว่องตระกูล ที่ปรึกษา คณะครูและนักเรียนอนุบาล 1-3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพันอ้น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและขั้นตอน กระบวนการถวายเทียน ซึ่งการถวายเทียนพรรษานี้นับเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก่อนถึงวันเข้าพรรษา

ซึ่งคุณครูท่านหนึ่งที่ไปด้วยเขาติดภารกิจ และขอผมไปช่วยควบคุมนักเรียนแทน ซึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยก้คือเด็กอนุบาลน่ารักมาก เห็นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมาสอนอนุบาลเลยทันที
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)