วันที่ 43 การลบ... (7 กรกฎาคม 2559)

คาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้ สอนเรื่อง การลบ...

จากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการบวกไป ส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะบวกเลขได้ เพราะการบวกถือว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย แต่ว่าวันนี้เริ่มเรียนเรื่องการลบเป็นคาบเลข พอก่อนที่จะสอนจึงได้ถามนักเรียนว่าการลบคืออะไร เด็กทุกคนต่างตอบไม่ค่อยได้ จึงได้สอนนักเรียนรู้จักความหมายของการลบก่อนว่า “การลบ คือการนำจำนวนหนึ่งออกจากจำนวนหนึ่ง ซึ่งจำนวนที่เหลือเรียกว่า ผลลบ” และได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังประมาณ 2-3 ข้อ เด็กก็เริ่มที่จะมีความเข้าในจการลบมากขึ้น และสามารถลบเลขจากรูปภาพได้อย่างถูกต้อง เดี่ยวพรุ่งนี้มาสอนวิธีการลบเลขกันต่อ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)