​ชีวิตที่พอเพียง : 2780. แก้ด้วยการกระทำ


บทความ Depressed? Do What You Love ในเว็บไซต์ของนิตยสาร Scientific American บอกว่าเดิมวิธีบำบัดโรคซึมเศร้านิยมใช้ CBT – Cognitive Behavioral Therapy ซึ่งเป็นวิธีที่เน้นเปลี่ยนการคิด หรือวิธีการแบบที่เรียกว่า inside-out แต่บัดนี้ผลการวิจัยพบวิธีใหม่ เรียกว่า BA – Behavioral Activation ซึ่งเป็นวิธีเน้นที่เปลี่ยนการกระทำ ซึ่งเป็นวิธีการแบบ outside-in


มีผลการวิจัยเปรียบเทียบทั้งสองวิธี ลงพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet สรุปได้ว่า ทั้งสองวิธี ให้ผลดีพอๆ กัน


แต่วิธี BA ทำง่ายกว่า เจ้าหน้าที่ระดับล่าง ที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถให้การบำบัดวิธี BA ได้ ในขณะที่ CBT ต้องทำโดยนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง BA จึงเป็นวิธีที่ประหยัดกว่า และเหมาะต่อประเทศยากจน


วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)