ส่งเสด็จ...ถวายความอาลัย

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่งเสด็จ...ถวายความอาลัย

I read:

http://thaipost.net/?q=นัดร้องเพลงสรรเสริญ-ร่วมแสดงความอาลัย-ณ-ท้องสนามหลวงเสาร์นี้ 21/10/59
“สมเด็จพระบรมฯ” เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวารพระบรมศพ โดย “สมเด็จพระวันรัต” ถวายเทศน์ ในหลวงทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม “สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ มีพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน “กอร.รส.” คาด 28 ต.ค.เป็นต้นไป ประชาชนจากทุกทั่วสารทิศจะหลั่งไหลมาแสดงความอาลัยและถวายสักการะ เตรียมจัดคิวให้เข้าวันละ 40,000 ราย รัฐบาลเชิญชวนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวงเสาร์นี้...

การรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และกราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมาก วันละประมาณ 30,000-40,000 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างซักซ้อม เบื้องต้นจะจัดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ และกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรอบละ 100 คน ตกเฉลี่ยวันละประมาณ 40,000 คน แต่ขึ้นกับปัจจัยหลายด้านด้วย เนื่องจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพื้นที่จำกัด ทางขึ้นลงมีลักษณะแคบ...

...อธิการบดีกล่าวข้อความแสดงข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วทุกคนในที่นั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี...


NB.
สัตมวาร [สัดตะมะวาน] น. วันที่ครบ ๗, วันทำบุญครบ ๗ วันของผู้ตาย.
เทศน์ [เทด, เทสะนา, เทดสะหฺนา] น. การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา. ก. แสดงธรรม เช่น พระเทศน์, (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว เช่น วันนี้ถูกเทศน์เสียหลายกัณฑ์. (ป. เทสนา).


and in Gotoknow.org

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/616991

I think more appropriately

กราบแทบฝ่าพระบาท พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


I looked up http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2016/10/… page 1 last paragraph (and noted that not many would ตามเสด็จ).


ข้อแนะนำการเข้าถวายสักการะ-ลงนามแสดงความอาลัย - โพสต์ทูเดย์ ข่าวสังคม
www.posttoday.com/social/general/460749 เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแนะนำขั้นตอน-การแต่งกายในการเข้าถวายสักการะ และ ลงนามแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ศาลาสหทัยฯ.

วิษณุแจงต้องใช้คำว่า “ไว้อาลัย” ไม่ใช่ “ถวายอาลัย” - โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง
www.posttoday.com/politic/460729 … แนะใช้คำ “ไว้อาลัย” ไม่ใช่ “ถวายความอาลัย” ขออย่าตำหนิคนใช้คำผิด-ไม่แต่งดำ. … “ถวาย” แปลว่า “ให้” จึงใช้แค่คำว่า “ไว้อาลัย” หรือ “แสดงความไว้อาลัย”

ถวาย [ถะหฺวาย] ก. ให้, มอบให้, เช่น ถวายของ (ใช้แก่พระสงฆ์หรือเจ้านาย); “ให้ดู, ให้ชม, เช่น รำถวายมือ เล่นถวายตัว”, แผลงเป็น ดงวาย หรือ ตังวาย ก็ได้. [ta/ta.m: that (thing); tanta-vāya a weaver J i.356; Miln 331 Vism 259; DhA i.424.]; [tanta: thread; string; a loom. (nt.)]
[mynote* ถวาย is a verb, used in a sense of ‘offer/give (something) ceremoniously’ or ‘offer with symbolic/traditional gestures’]
อาลัย [Royal Society Thai Dictionary]
๑ ก. ห่วงใย, พัวพัน, ระลึกถึงด้วยความเสียดาย. น. ความห่วงใย, ความพัวพัน, ความระลึกถึงด้วยความเสียดาย. (ป., ส. อาลย).
ālaya: 1. abode; roosting place; 2. desire; attachment[/clinging on]; 3. pretence. (m.)
[mynote* อาลัย is a verb, used to express self feeling of loss of belonging; sometimes อาลัย is used in “false pretence” to express grief ceremoniously (to the public)]
[mynote* ถวายความอาลัย… literally means ‘give ceremoniously to… the self feeling of loss’; (why should this burden be given to… is a question for consideration here.)]

[mynote* in comparison to
บังคม (ราชา) ก. แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย, ใช้ว่า ถวายบังคม. (ข.).

สักการะ [-การะ-] ก. บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ บูชา เป็น สักการบูชา. (ป.; ส. สตฺการ).

[mynote* ถวายสักการะ is also commonly used. where the objects of giving are pleasant and honorific things for the receiver.]

I too grieve and wish to share my grief for the passing of King Bhumibol.

In English we can say to foreign tourists ‘We are grieving and sharing our grief for the passing of King Bhumibol’
or ‘We are mourning King Bhumibol’.
[Say ‘mourning’ like มอน อิ้ง with long มอน and soft blurry อื้ง so that it does not sound like ‘morningมอรืนิ่ง.]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SR's Lookoutsความเห็น (2)

sr
IP: xxx.128.97.123
เขียนเมื่อ 

For more information:

ราชบัณทิตยสภา ชี้แจงการใช้วลี 'เสด็จสู่สวรรคาลัย' และ 'ข้าพระพุทธเจ้า' 17 กันยายน 2560 https://www.isranews.org/isran...