161023-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Weather & whether

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Glossary of Climate Change Terms (EPA) อธิบาย

Weather

หมายถึง “สภาวะ เฉพาะ ของ ภูมิอากาศ” เฉพาะ ณ สถานที่ และเวลา แห่งหนึ่ง

เป็นการ วัดค่าของสิ่งต่างๆ

เช่น ลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ (atmospheric pressure)

ภาวะเมฆหมอก (cloudiness) และ หยาดน้ำฝน (precipitation)

ในสถานที่ส่วนใหญ่ “weather” จะมีการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างชั่วโมง ต่อชั่วโมง วันต่อวัน และฤดู ต่อฤดู


Climate นาม หมายถึง “ค่าเฉลี่ย ของ “weather” ตลอดห้วงเวลาและพื้นที่


วิธี แยกความแตกต่าง ระหว่างสองคำนี้ คือ

จำว่า “Climate” คือ “สิ่งที่ คุณ คาดว่า จะเป็น” (เช่น cold winter)

และว่า “Weather” คือ “สิ่งที่คุณ ได้รับจริง” (เช่น “หิมะตก”)


(CCED) อธิบาย เกี่ยวกับ “weather”

ว่า ถ้ากล่าวถึง ‘weather”

เช่น กล่าวว่า “ฝนตก” “หมอกลง” “แดดจัด” “ร้อน” หรือ “หนาว”

‘The weather was good for the time of year.

‘The trip was cancelled because of bad weather conditions.’

ข้อควรระวัง

การที่ “weather” เป็น นาม แบบ ‘Uncountable’

อย่าใช้ร่วมกับ “a” เช่น “We are expecting a bad weather.”

ให้ใช้ว่า “We are expecting bad weather.”

‘They completed the climb despite appalling weather.’

‘The wedding took place in perfect May weather.’

เมื่อบอกใครบางคน ว่า “weather” เป็นอย่างไร

อย่าใช้ว่า “It’s lovely weather.”

ให้ใช้ว่า “The weather is lovely.”

‘The weather was awful. It hardly ever stopped raining.’

อย่าสับสน “weather” กับ “whether”

เพราะเราใช้ “whether” เมื่อกล่าวถึง “การเลือกระหว่าง สองสิ่ง หรือมากกว่า”

‘I don’t know whether to go out or stay at home.’

‘She asked whether I want more coffee.’

(CCED) อธิบาย การใช้ “whether”

ใน “Reported clauses” และ “Conditional clauses”

สามารถใช้ “clause” เริ่มต้นด้วย “whether” ตามหลัง “a reporting verb”

เช่น “know” “ask” หรือ “wonder”

โดยใช้ “whether” เมื่อกล่าวถึงทางเลือก สองทาง หรือมากกว่า

โดยวาง “whether” ไว้หน้า ตัวเลือก แรก และ ใช้ “or” ที่หน้าตัวเลือกที่สอง

‘I don’t know whether he’s in or out.’

‘I was asked whether I wanted to stay at a hotel or at his home.’

เมื่อตัวเลือก ทั้งสองนั้น “เป็นในทางตรงกันข้าม” ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง ทั้งสอง

เช่น แทนที่ใช้ว่า “I don’t know whether he’s in or out.”

ให้ใช้เพียงสั้นๆว่า “I don’t know whether he’s in.’

‘Lucy wondered whether Rita had been happy.’

‘I asked Professor Gupta whether he agreed.’


วลี “whether …. or not”

สามารถกล่าวถึง ทางเลือกที่สอง โดยใช้ “or not”

โดยวาง “or not” ได้ทั้ง ที่ท้ายประโยค หรือ ตามหลังติด “whether”

‘I didn’t know whether to believe him or not.’

‘She didn’t ask whether or not we wanted to come.’


สามารถใช้ “if” แทน “whether” โดยเฉพาะ เมื่อ มิได้กล่าวถึง ตัวเลือกที่สอง

‘I asked her if I could help her.’

‘I rang up to see if I could get seats.’


ถ้าบางคน “ไม่แน่ใจ ว่าจะทำบางอย่าง”

หรือ “ไม่แน่ใจ ว่าจะสนองตอบ อย่างใด ต่อสถานการณ์หนึ่ง”

สามารถ รายงานเรื่องนี้

โดยใช้วลีประกอบด้วย “whether” กับ infinitive “to”

‘I’ve been wondering whether to look for another job.’

‘He didn’t know whether to feel glad or sorry that she was leaving.’


สามารถเพิ่ม วลีที่ประกอบด้วย “whether” และ “or not”

เข้าในประโยค เพื่อแสดงว่า “บางสิ่งเป็นความจริง ในสถานการณ์ใดๆที่คุณกล่าวถึง”

‘He’s going to buy a house whether he gets married or not.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)