161021-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – We

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


We

(DPWE) อธิบายว่า “we” เป็น plural pronoun ที่บางครั้งใช้โดย นักเขียน

(เฉพาะอย่างยิ่ง นักเขียนข่าวหนังสือพิมพ์) เพื่อแทนสรรพนาม “I”

ใช้เป็นเสมือน “สิ่งแสดง ความอ่อนน้อม” (modesty)

เพื่อให้สิ่งที่เขียนว่า “We think” นั้น หมายถึง “I think”

มีการใช้ “we” ที่เป็น “First-person personal pronoun” มากและบ่อยเกิน

แต่นักเขียนจำนวนไม่น้อย เห็นการใช้เช่นนี้ เป็นทั้ง “artificial” (ไม่จริงใจ)

และ “pretentious” (เสแสร้ง)

WE & US

(DPWE) อธิบาย ว่า

ต่างเป็น “First-person plural personal pronouns”

โดยที่ “we” อยู่ใน “nominative (หรือ subjective) case”

และ “us” อยู่ใน “objective (หรือ accusative) case.”

การจะเลือกใช้คำใด ขึ้นอยู่กับ “หน้าที่” ในประโยคนั้น เช่น

We taxpayers are entitled to a referendum.’

‘For us taxpayers the outlook is dubious.’

เมื่อตามหลัง “as” หรือ “than” ในการเปรียบเทียบ

ที่คำแรกเป็น “objective case” ใช้ “US” เช่น

‘The waiter gave them more food than us.’

ในทางตรงข้าม ให้เขียน “Those men are taller than we.”

เพราะ “we” ทำหน้าที่เป็น ประธาน ของ กริยา “are” ที่ละไว้

เหมือนกับในประโยคก่อน ที่ “us” เป็น กรรม ของ กริยา “gave” ที่ละไว้


นอกจาก “we” และ “us” ยังมี “personal pronoun” ที่ใช้บ่อยเหมือนกัน

กับ “nominative” และ “objective” case อีก ห้าคู่ คือ

“I” และ “me”

“he” และ “him”

“she” และ “her”

“they” และ “them” และ

“who” และ “whom”

ทั้งห้าคู่นี้ ใช้ในรูป “nominative” (subjective) เสมอ

เว้นแต่เมื่อใช้ เป็น

      • (1) “object”
      • (2) “object” Preposition หนึ่ง
      • (3) “an indirect object”

‘I love her.’

‘She loves me.’

‘He hates him.’

‘They have come.’

‘I saw them.’

‘Who is that?’

‘Whom did you see?’

‘I talked to her.’

‘I gave him a hug.’


(CCED) อธิบายการใช้ “we”

“อ้างอิง ถึงตนเอง รวมกับคนอื่นอีกหนึ่งคนหรือมากกว่า”

โดยใช้ “we” เป็น ประธานของกริยา

We could hear the birds singing.’

We both sat down.’

สามารถใช้ “we” ให้รวมด้วย “บุคคลหรือผู้คน ที่กล่าวถึง หรือเขียนถึง”

‘If you like, we could have dinner together.’

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ว่า “you and we” หรือ “we and you”

แทนที่ใช้ว่า “You and we must go.”

ให้ใช้ว่า We must go.”

ยังสามารถใช้ “we” เพื่ออ้างอิงถึง บุคคล โดยทั่วไป รวมถึง ตนเอง

We need to stop polluting the planet.’

‘Nowadays we like to think of ourselves as rational and scientific.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.165.162
เขียนเมื่อ 

I hear people say 'my/our team/company/office/country/.../side' and call themselves 'we'. The opposition/other/... is always 'they' (or 'them' in some cases). (go see a war movie ;-)

At work we hear about 'we;ll do what they want'; 'we' here are team-mates, 'they' here means 'higher management'.

In salespersons meeting: 'we' would be one or more salespersons; and 'they' would be either their customers or their bosses ;-)