ลำสนธิ

"กิจกรรมออกชุมชนวันที่ 23 -24 กันยายน 2559 ที่ชุมชนลำสนธิ จ.ลพบุรี

กรณีศึกษาคือ คุณ เอ(นามสมมุติ) อายุ 70ปี เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง จึงทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ไม่เต็มความสามารถ"

System thinkingทีมสหวิชาชีพจัดทำโดย

น.ส. นันทวรรณ บุญส่งรุ่งเรือง 5623016

น.ส. วิยดา ยาริยมย์ 5623025

นักศึกษากิจกรรมบำบัดปีที่4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดและการป้องกันการล้มความเห็น (0)