ปฎิรูปการศึกษาที่โรงเรียน (๑) จำเป็นหรือที่โรงเรียนต้องปฏิบัติงานทุกอย่างเหมือนกัน


น่าคิด : จำเป็นหรือที่โรงเรียนต้องปฏิบัติงานทุกอย่างเหมือนกัน

โรงเรียนเป็นหน่วยจัดการศึกษาโดยตรง จึงเปรียบได้กับหน่วยกำลังรบในสนามรบ หากหน่วยกำลังรบมีความพร้อมและเข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมของหน่วยสนับสนุน ก็สามารถรบชนะข้าศึก เปรียบได้กับโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ปัจจุบันโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นนิติบุคคล มีอำนาจและรับมอบอำนาจการบริหารจัดการทุกอย่างตามที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบให้ แต่ความที่โรงเรียนมีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดจิ๋วที่มีนักเรียนไม่กี่คน ไปถึงขนาดใหญ่ยิ่งที่มีนักเรียนห้าหกพันคน แต่โรงเรียนเหล่านี้ล้วนมีอำนาจหน้าที่และได้รับมอบอำนาจให้บริหารจัดการที่เหมือนกัน เช่น รับเด็กเข้าเรียน จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู จัดซื้อจัดจ้าง รับเงินจ่ายเงิน ทำบัญชีการเงิน จัดทำข้อมูลและสารสนเทศส่ง วางแผนพัฒนาโรงเรียน อะไรเหล่านี้เหมือนกัน

โรงเรียนใหญ่มีครูมาก มีเจ้าหน้าที่ธุรการ มีเงินพอที่จะจ้างคนมาช่วยทำงาน มีเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ก็พอจะเอาตัวรอดในการทำงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานการจัดการศึกษาไปได้ แต่โรงเรียนเล็ก ๆ ที่ไม่มีผู้บริหาร มีครูน้อยคน ขาดแคลนเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องละงานการเรียนการสอนมาทำงานอื่น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก

จึงน่าคิดเป็นอย่างยิ่งว่า ในภาวะที่ต้องการให้งานหลักคืองานการจัดการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ จำเป็นหรือที่โรงเรียนนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงต้องบริหารจัดการงานทุกอย่างด้วยตัวของโรงเรียนเอง

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นนิติบุคคล และหาได้มีอำนาจบริหารจัดการงานด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งงานบริหารบุคคลด้วยตัวเองไม่ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้บ้าง โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีโอกาสดีในการพัฒนางานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น และก็ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

การปฏิรูปการศึกษาที่โรงเรียนจึงควรวางแนวทางใหม่ให้โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพให้กับประชาชนในเขตบริการ แต่ควรมีบางโรงที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งเท่านั้นที่ให้บริหารจัดการครบทุกงาน หากยังต้องการจะให้โรงเรียนปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยตัวเอง ก็ควรเพิ่มกำลังคนและเครื่องมือให้กับทุกโรง

ว่าแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมไหม มีงบประมาณเพื่อการเพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนไหม

เพราะว่าไม่ควรใช้อัตรากำลังครูเพื่อปฏิบัติงานอื่นนอกจากงานการเรียนการสอนอีกต่อไปแล้ว

ไม่เช่นนั้นจะปฏิรูปให้ตายก็จะไม่มีทางสำเร็จ

หมายเลขบันทึก: 617124เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2016 17:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ตุลาคม 2016 17:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี