๑๙๙. แรงบันดาลใจ..จาก พ่อของแผ่นดิน

นี่คือตัวอย่างประชาชนของพระองค์..จากหลายล้านคน ที่สร้างสรรค์ผลงานเล็กๆ ทว่าเปี่ยมความหมายยิ่งใหญ่ ด้วยแรงบันดาลใจจากพ่อของแผ่นดิน...

ผมนำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าๆ ที่ได้รับบริจาค ไปให้นักเรียนเขียนเรื่องและวาดรูป คล้ายๆหนังสือเล่มเล็ก พลิกอ่านได้สะดวก ทำเช่นนี้ทุกปีการศึกษา หมดปฏิทินไปไม่ใช่น้อย มีอยู่ชุดหนึ่งของปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งใจว่าปีหน้าจะนำไปจัดบอร์ดแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึก เหลืออีกสองเดือนเศษเท่านั้น ผมไม่รอแล้ว ขอเก็บเรื่องราวในปฏิทินมาบันทึกไว้ในหน้านี้ดีกว่า....

เป็นปฏิทินครบรอบ ๕๐ ปีของธนาคารกรุงไทย ชื่อชุด..แรงบันดาลใจจากพ่อของแผ่นดิน คำที่โปรยไว้มีอยู่ว่า “..ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ...ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันมิอาจประมาณ ในหลวงได้ทรงแผ้วถางเพื่อวิถีทางอันยั่งยืนแห่งการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนของพระองค์ น้อมนำไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามวิถีของตน...”


พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นครูของครูทั้งปวง

เรื่องนี้..มีตัวอย่างจากประชาชนของพระองค์ คือ นางเรียม สิงห์ทร (ครูเรียม)

“ตัวเราอยู่ไกล ฝากดูแลเด็กๆด้วยนะ” เป็นพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงตรัสแก่ครูเรียม เมื่อ ๓๑ ปีก่อน เมื่อครั้งดอยอ่างขางยังเป็นพื้นที่แนวยาเสพติด หลังจากลาออกจากงานในโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพฯ ครูเรียมปักหลักสอนหนังสืออยู่ที่นี่ท่ามกลางความกันดาร ด้วยปิติจากการได้รับพระราชกระแสรับสั่งครั้งนั้น ยังฝังแน่นในจิตวิญญาณของครูจนถึงวันนี้...


นพ.สุชาติ ทองแป้น (หมอแป้น)

ด้วยสำนึกในจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์ ประกอบกับใจรักในศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอแป้นจึงเป็นทั้ง”คุณหมอ” และ “หมอลำ” หัวหน้าคณะบ้านร่มเย็น ที่เปิดแสดงเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆให้กับชาวบ้าน ควบคู่ไปกับความบันเทิง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพในทางศาสตร์และทางศิลป์ของพระเจ้าอยู่หัว...


ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ (ดาบวิชัย คนบ้าปลูกต้นไม้)

กว่า ๒๐ ปี ที่ชายคนหนึ่งเพียรปลูกต้นไม้ไปกว่าสามล้านต้น หยาดเหงื่อของดาบวิชัยได้พลิกผืนดินที่แห้งแล้งแห่งอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษกลับกลายเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ผลิดอกออกผล ให้ชาวบ้านทั้งอำเภอได้กินได้ใช้ นั่นเป็นเพราะพลังศรัทธาที่เขามีต่อปรัชญาความพอเพียงของในหลวง


พล.ร.ท.สมหมาย ปราการสมุทร

อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้หมายมั่นว่า”อยากสร้างสรรค์อะไรให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน..เพื่อในหลวง” พล.ร.ท.สมหมายประยุกต์องค์ความรู้ด้านการออกแบบตัวเรือและกลศาสตร์การบินเข้าด้วยกัน จนสามารถคิดประดิษฐ์เครื่องบินลาดตระเวนได้ทั้งบนบกและในน้ำแบบต่อเนื่องกัน เครื่องบินทะเลสัญชาติไทย กลายเป็นความภูมิใจของเราทุกคน...


นี่คือตัวอย่างประชาชนของพระองค์..จากหลายล้านคน ที่สร้างสรรค์ผลงานเล็กๆ ทว่าเปี่ยมความหมายยิ่งใหญ่ ด้วยแรงบันดาลใจจากพ่อของแผ่นดิน...

ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ... มอบทรัพย์นอกกาย วันหนึ่งย่อมหมดไป มอบแรงบันดาลใจ เท่ากับส่งต่อพลังใจให้ยิ่งชัชวาล....

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (0)