จะไปไหนดี?

เมื่อตัดสินใจแล้ว ที่จะจากไป แต่จะไปทางไหนดี?
คิดเสมอว่า ที่ที่เราอยู่ไม่ใช่ของเรา หรือ ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เจ้าของก็คือทุกคน ทุกคนคือเจ้าของ การทำงานสาธารณะต้องทำใจ วันใดวันหนึ่ง ก็ต้องจากไป แม้จากไปจริงๆ หรือจากไปแค่เคลื่อนย้ายที่ ก็คือจากกันไป
ออกจากวัดเก่า หลังจากประชุมด้วยความดุเดือด เสร็จเรียบร้อย แม้จะตกลงกันได้หรือไม่ได้ อยู่ไปก็คงไม่สบายใจ เพราะหากมองดูแล้ว คงลำบากที่จะอยู่แน่ๆ โบราณเรียกว่า "วัดอกแตก" คือ พระภูมิเจ้าที่เทวดาไม่เป็นใจที่จะให้อยู่ ไม่เก็บเอาอะไรติดตัวไป ได้แค่ ย่าม ในย่ามมีเอกสารสำคัญ เครื่องสมณะบริขารที่สำคัญติดตัว ตัดสินใจดีแล้ว พร้อมคนขับรถกับรถคู่ยาก ทุกๆคนที่เป็นบอกว่า อย่าไปเลย ขอให้อยู่ต่อสู้เพื่อเอาชนะเขาให้ได้
ในใจของเรา ไม่เคยคิดจะเอาชนะใคร หากเกิดปัญหา แล้วต้องแก้ ก็จะแก้ หากสมควรแก้ หากดูแล้วไม่ควรแก้ ปล่อยให้วันเวลาแก้ไข ก็ควรทำ ชีวิตเรายังมีเวลาเหลือพอที่จะไปเริ่มต้นใหม่ ของไปตามทาง และไป "ตายเอาดาบหน้า" ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไปตายเอาดาบหน้า จึงเห็นคุณค่าของชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นมัสการ พระคุณเจ้า

ขอเป็นกำลังใจให้อดทน อดกลั้นครับ เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป โลกนี้ยังกว้างไกลให้เรียนรู้อีกมากมาย

- สตฺถุ สาสเน อุรํ ทตฺวา ปพฺพชิโตสิ สงฺกิลิฏฺฐิกสตฺเตหิ อิจฺฉิโต ธมฺมสุเขน ชีวสิ. ...อย่ากิน "ป" ผมนะครับ :-) ไม่ได้ใช้ภาษานี้มาสิบกว่าปีแล้ว โปรดชี้แนะ

- สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา

ขอให้พระคุณเจ้าอยู่ในพระศาสนาของพระศาสดาอย่างไม่ทุกข์นะครับ