​ในวันที่ไม่มีน้ำตาแม้หยดเดียวเกิดกับฉัน

ในวันที่ไม่มีน้ำตาแม้หยดเดียวเกิดกับฉัน

มิใช่ว่าฉันไม่เสียใจ

มิใช่ว่าฉันไม่รับรู้ถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย

แต่ฉันกำลังได้เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์สอน มันเป็นเช่นนี้เอง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การที่ฉันปฏิบัติมา เพราะความตายเป็นธรรมดา ใจฉันไม่ตก ใจฉันนิ่งมาก ทันทีที่ทราบข่าว ฉันเพียงน้อมจิตถวายบุญกุศลทั้งหมดที่ฉันเพียรปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ทุกคุณงามความดี ยกถวายพระองค์ ฝากกระแสบุญไปกับจิตสุดท้ายของพระองค์ท่าน กราบพระองค์ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กราบพระองค์ในฐานะลูกของพ่อ กราบพระองค์ด้วยจิตส่งพระองค์สู่สวรรคาลัย กราบพระองค์สู่จิตเดิมแท้ของพระองค์

จิตน้อมกราบ สมองคิด ฉันจะทำอย่างไรให้ฉันได้ทำความดีมากขึ้นๆ ฉันยังทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองได้อีกไหมหนอ ฉันจะทำอะไรเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์สร้างไว้กับมวลมนุษยชาติ

ใจฉันแย้มยิ้ม ทั้งที่หน้าเฉยเมย นี่ต่างหาก!!! ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาให้เห็น นี่ต่างหากที่พระองค์อยากให้คนไทยทั้งแผ่นดินมีสติในการดำรงค์ชีวิตอยู่ และนี่ต่างหากพระองค์ต้องการให้เรามีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

อาจไม่ต้องทำดีเพื่อใคร แต่ให้ทำดีเพื่อตัวเอง แม้ทุกคนทำดีเพื่อตัวเอง ดีส่งไปหาดี เราก็จะมีประเทศไทยดีๆ ที่พระองค์เพียรเหนื่อยเพื่อเรา

ระลึกถึงพระองค์ ก็ให้คิดดี พูดดี ทำดี ถวายต่อพระองค์ เช่นที่เพียรปฏิบัติถวายพระรัตนตรัย เพราะพระองค์คือพ่อพระของคนไทย

ฉันมิอาจตามรับใช้เป็นข้าบาทพระองค์ทุกชาติ เพราะฉันได้ตั้งจิตสู่นิพพานไว้เบื้องหน้า ฉันสำนึกรักพระองค์กราบจิตสู่จิตของพระองค์ พระองค์จะอยู่ในการบูชาถวายความดี ถวายทุก ทาน ศีล ภาวนา ของฉันตราบนิพพาน

แต่ฉันจะเดินตามรอยความดีของพระองค์ ตราบที่ฉันยังหายใจบนโลกใบนี้

ฉันจะกตัญญูกับพ่อแม่ ครูบา ผู้มีพระคุณ เฉกเช่นพระองค์

ฉันจะรับผิดชอบในการกระทำของฉันเฉกเช่นพระองค์

ฉันจะตอบแทนคุณแผ่นดินตามรอยพระองค์

ฉันจะบำรุงรักษาศาสนาพุทธและปฏิบัติตามรอยพระองค์

ลูกคนนี้จะคิดดี พูดดี ทำดี เพื่อให้สมกับเกิดมาชาตินี้มีบุญได้เกิดมาในบ้านของพ่อ ได้เกิดมาในอ้อมแขนอันยิ่งใหญ่ที่พ่อปกป้องมา

กราบถวายสวดมนต์ นั่งวิปัสสนากรรมฐานถวายต่อพระองค์ น้อมจิตกราบฝากกระแสบุญทั้งหมดน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัย

กราบอาราธนาโอวาทหลวงปู่ดู่เป็นธรรมทาน กราบสาธุพระครูบาด้วยจิตบูชายิ่ง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พัชราภรณ์ พิมเสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำคนทำความดีความเห็น (0)