นายสิทธิกร นาเจริญ

ไปศึกษาดูงาน หรือ ไปเที่ยว แท้จริงแล้วคืออะไรในส่วนราชการไทย?

จริงๆแล้วคำๆนี้ ไม่ใช่คำที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน และก็ไม่ใช่คำแปลกใหม่ สำหรับคนที่ทำงานราชการมานานอาจจะชินกับคำนี้ แต่สำหรับตัวผมแล้ว ความหมายตรงกันข้าม กลายเป็นการไปเที่ยวของราชการนั่นเอง ผมทำงานเอกชนมาแล้ว 6 ปีกว่าๆ คำว่าไปศึกษาดูงานนั้น ต้องไปจริงๆ 7 วัน หรือ 14 วัน ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะไปศึกษาดูงาน ส่วนราชการนั้น เขียนโครงการไป 4 วัน ศึกษาดูงาน 2 ชั่วโมง นอกนั้นเที่ยว เบิกจ่ายค่าไปศึกษาดูงานครบ ค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ เงินหลวงทั้งนั้น ผมได้สอบถามกับผู้ร่วมงานในส่วนราชการคนหนึ่ง (ซึ่งผมเพิ่งเข้ามาทำงานราชการได้ 2 เดือน) เขาได้บอกว่า ถ้าใช้คำว่าไปเที่ยว มันจะเบิกจ่ายไม่ได้ และคนที่ไปก็ไม่ใช่ไปราชการ แต่ถ้าเราเขียนโครงการบอกว่า ไปศึกษาดูงาน หรือ ไปราชการนั้น จะได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินหลวงได้ และถ้าเขียนว่าไปเที่ยว เราก็จะได้จ่ายเงินเอง ผมก็ตกใจ ในทำงานเอกชนนั้น เขียนโครงการไปเที่ยวก็คือไปเที่ยว ไปอบรมศึกษาดูงานก็คือศึกษาดูงาน นี่คือช่องว่างของราชการไทยที่เขียนโครงการไปเที่ยวกัน

เมื่อไหร่เรื่องแบบนี้จะหายไปจากราชการไทย นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ประเทศเรายังขาดการพัฒนา ไม่มีจิตสำนึกที่ดี ไม่มีคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงเป็นในขณะนี้ ผมคิดว่าอะไรที่ดีๆของส่วนเอกชนตั้งเยอะตั้งแยะ ควรที่จะนำมาปรับและพัฒนาในส่วนของราชการได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศเราพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Story Telling.ความเห็น (0)