ร่วมด้วยช่วยกันแชร์....เชิญชวนสวดมนต์แด่พ่อของแผ่นดิน


ร่วมด้วยช่วยกันแชร์

สวดมนต์แผ่พระกุศล
ถวายองค์ภูมิพล
ส่งผลทุเลาเบาอาการ

นายธนา นนทพุทธ์ ประพันธ์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)