ความคาดหวังเมื่อท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ ไปบรรยายที่ วพม.

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทราบข่าวจาก อ.หมอแทน (พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) เล่าให้ฟังว่าท่าน อ.หมอวิจารณ์ ท่านมีไปบรรยายพิเศษ เรื่อง Transformative Learning ที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าในวันที่ 13 ธันวาคนี้ ...ทำให้นึกถึงอาจารย์ที่รู้จักอีกท่านหนึ่ง...ซึ่ง อ.หมอแทนแนะนำให้รู้จัก...คือ อ.จูน หรือ พ.ท.หญิง ผศ.ดร.จิตรวีณา มหาคีตะ ภาควิชาสรีรวิทยา หลายๆ ครั้งที่เราได้ตั้งวง Dialogue online คุยกัน ทำให้ได้ทราบเรื่องราวและความคิดที่ดีในการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาแพทย์ของ วพม.

อ.จูน...มีความตั้งใจที่จะนำแนวคิดเรื่อง Transformative Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่รู้จักหรือคุ้นเคยในวงกว้างจากอาจารย์ท่านอื่นๆ มากนัก แต่ อ.จูน...ก็มีความคิดความเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลง และทดลองใช้อยู่บ่อยๆ ในการสอน...

อ.จูน...เล่าให้ฟังว่า

"จริงๆ หนูใส่กระบวนการเจริญสติ เหมือนเกมลงไปตลอดระหว่างเรียน

เป้าหมายของหนูไม่ใช่สอนเนื้อหา เนื้อหาเรียนแล้วเดี๋ยวก็ลืม เดี๋ยวก็อัพเดท แต่เนื้อหาเป็นช่องทางที่เราได้มีกระบวนใส่วิชาชีวิตลงไปให้เขา ซึ่งไม่ว่านานเท่าไรก็ใหม่อยู่เสมอ

ใน reflection หนูจึงไม่คาดหวังที่จะเห็นเขาตอบว่าเรียนรู้ว่าของเหลวในร่างกายคืออะไร เขาควรได้เรียนรู้ชีวิตที่มากกว่านั้นตามศักยภาพของเขา

เราเลยตอบไม่ค่อยได้ เวลาที่ถามทฤษฎีอะไร แต่เรารู้แค่ว่า เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะมันคือ passion ของเรา และเรารู้ว่า เมื่อเราเข้าใจ เราจะสามารถส่งต่อเรื่องในได้โดยไร้กรอบความคิด และอิสระจากกรอบความรู้ที่อยู่ในหนังสือ และใจที่สัมผัสใจหรือพลังในห้องเรียน จะประเมินได้ว่าช่วงไหนใส่กระบวนการไหน หรือคลาสไหนยังสอนเรื่องนี้ไม่ได้ ต้องรอปูหรือเปลี่ยนไปทำอะไรก่อน

แต่ทุกวันคือการเรียนรู้และฝึกฝน ไม่มีวันไหนที่ถึงจุดที่สูงสุดแล้ว เพราะหลายครั้ง ผู้เรียนคือครูที่ย้อนกลับมาช่วย transform เรา ต่อยอดกันไปมาอยู่แบบนี้ ไม่มีใครเหนือกว่าใคร มีเพียงอำนวยการ เกื้อกูลการเรียนรู้ให้กันและกัน"

ชื่นชมและประทับใจ...ในความคิดของ อ.จูน...

หลังกาสอนทุกครั้ง ...อ.จูนจะทำกระบวนการสะท้อนคิด (Reflection)...สิ่งที่มองเห็นคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาแพทย์ ...ทำให้มองเห็นตนเอง และวิธีการเรียนของตนเอง


พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ใน วพม. ลึกๆ ข้าพเจ้ามีความคาดหวังอยากให้ อ.จูนได้มีโอกาสเจอกับท่าน อ.หมอวิจารณ์ หรืออย่างน้อย...ได้เข้าไปร่วมนั่งฟังท่านบรรยาย..เพื่อซึมซับ

อ.จูน...แบ่งรับแบ่งสู้ แม้ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์จะไปช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในความรู้สึกของเราทุกคนที่ติดตามเรียนรู้จากท่าน...

เพียงแค่ได้ทราบข่าว...ในใจก็ยินดีปรีดายิ่งนักที่กัลยาณมิตรที่อยู่ วพม.จะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งดีดีจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์...


ภาพกำหนดการได้มาจาก ...พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)