นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ พัทลุง

เชื่อมั่นว่าชาวนาไทยไปรอด หากภาครัฐสนับสนุน ภาควิชาการสนอง ภาคชาวบ้านต้องการ พลิกทุ่ง คืนทุน เป็นไท </p>


วันนี้ สพม.คุณ วิวัฒน์ หนู

มาก (สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง)นัดจิบน้ำชา ที่บ้านของ ประธาน อบจ(องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง) คุณวงษ์รัตน์

เพชรตีบ ได้คุยกันทิศทางทางการเมือง นโยบายรัฐ และทิศทางของ คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม คปจ. ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงของภาคประชาสังคม ที่ต้องร่วมทำงานกับ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า เราต้องพัฒนาคน พัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ต้องตั้งหลัก ดักทาง นโยบายรัฐ และนำเสนอพูดคุยพื้นที่เพื่อการจัดการตนเองที่บ้านคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด …นับเป็นการจิบน้ำชาที่เอ็นจอย ที่จูนความคิดร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคม


สพม วิวัฒน์ หนูมาก ประธานสภา อบจ พัทลุง วงรัตน์ เพชรตีบ


ตอนสาย นัดหมาย นัดหมายกับอาจารย์ ขจิต ลงพื้นที่ ตามโครงการ “นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ “ ที่ทางสถาบันปฎิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมโดย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี


นำนักศึกษามาช่วยดำนาวาน และหน่ำข้าว ร่วมกับนักเรียน ในอำเภอปากพะยูน มีฐานปฎิบัตการเรียนรู้ ในวิถีชุมชน มีการละเล่นแบบไทยๆ ทอย

เตราะ


ซัดราว เหลาคันเบ็ด และการทำปุ่ยหมัก เป็นที่สนุกสนาน ร้องมโนราห์ มากมายให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ วิถีชนบท เชื่อมั่นว่าชาวนาไทยไปรอด หากภาครัฐสนับสนุน ภาควิชาการสนอง ภาคชาวบ้านต้องการ พลิกทุ่ง คืนทุน เป็นไท </p>


แปลงนา รอ แทงสัก หน่ำข้าวนารอดำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะลุงวอ

มาทักทายก่อนนอนจ้าา


เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้พบบัง

เดี๋ยวเขียนแล้วจะเอาเชื่อมโยงนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

สวัสดี น้องมะเดื่อ

นาวานดอนประด฿่เป็นแหล่งเรียนรู้ชิวิตชาวนาของเยาวชน

เรียนอาจารย์ ขจิต

24 -25 นัดวันเวลาด้วยครับ

จะได้ คุยกับอาจารย์ สมพร