นางสาวศิริชนก พงศ์ชาญวิทย์

นักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน

เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นสิ่งของติดตัวที่หลาย ๆ คนขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน พ่อแม่หลาย ๆ คนซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูก ๆ มีพกติดตัวเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเสริมทักษะการเรียนรู้ และฝึกความรับผิดชอบ แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาเสพติดการใช้โทรศัพท์แทบทุกเวลา ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก้มหน้ามองจอโทรศัพท์ ไม่พูดไม่จากับคนที่อยู่ตรงหน้า แม้กระทั่งในห้องเรียนยังพบพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่ตั้งใจหรือสนใจในเรื่องที่อาจารย์สอน

วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการให้นักเรียนเขียนชื่อติดโทรศัพท์มือถือและส่งให้ครูผู้สอนที่หน้าประตูห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียน

ผลคือนักเรียนหันมาเล่นอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์แทน ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยการหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)