นางสาวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล


การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2556 ไปใช้ในสถานศึกษา

ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

เนื่องจากสถานศึกษาไม่มีหลักสูตรเป็นของตนเอง แต่ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ในส่วนของแผนกวิชาพาณิชยการเปิดสอน 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาการโรงแรม โดยยึดเอาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 มาใช้ ซึ่งถือว่าใช้ได้ดี โดยเนื้อหารายวิชาต่างๆที่กำหนดมาให้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยตรง ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ดี "อาจมีบางวิชาที่ครูผู้สอน ได้สอนในรายวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา"

ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • การจัดการเรียนการสอน ค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผนการสอน เพราะครูทุกท่านจะมีภาระหน้าที่อื่นๆในวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบด้วย
  • บางครั้งอาจมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำ ทำให้แผนการสอนมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

การแก้ไขเบื้องต้น : - รายวิชาที่เน้นทฤษฎี ครูจะให้นักเรียนศึกษาตามตำราเรียนล่วงหน้าและทำแบบฝึกหัด แล้วครูจึงมาสรุปหน่วยการเรียนนั้นๆอีกครั้งหนึ่ง

ด้านสื่อการเรียนการสอน

  • เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแผนกวิชามีค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
  • การแก้ไขเบื้องต้น : รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ยังขาดแคลน ต้องให้นักเรียนเรียน2คนต่อ1เครื่อง กรณีจำนวนนักเรียนไม่เกิน10คนต่อ1ห้อง หากเกินกว่านั้นใช้วิธีอธิบายผ่านโปรเจ็คเตอร์ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

ด้านการวัดผลและประเมินผล

ด้านการวัดผลประเมินผล ทางวิทยาลัยมีการจัดสอบปลายภาค ลงในตาราง โดยสอบในสัปดาห์ที่ 19 ตามปฏิทินการศึกษา โดยให้นักศึกษาที่ฝึกงานเข้ามาสอบในรายวิชาตามแผนการเรียน ซึงนักศึกษาไม่ได้มีการเรียนตามรายวิชาดังกล่าวเพราะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการ จึงไม่มีความรู้และสามารถที่เพียงพอในการทำข้อสอบได้ตามเกณฑ์ เหมือนนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยปกติ ทำให้การวัดผลและประเมินผลอาจไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ถือเป็นหลักสูตรที่ดีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งปัญหาที่เกิดอาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร แต่อาจจะเกิดปัญหาในส่วนอื่นๆ โดยสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นหัวใจของความเป็นครู

หมายเลขบันทึก: 616728เขียนเมื่อ 7 ตุลาคม 2016 09:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ตุลาคม 2016 09:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี