ประชาธิปไตย

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....6 ตุลา สืบค้น.............................เท็จจริง

ควรยิ่งธรรมยึดอิง........................ตระหนักรู้

เหี้ยมโหดโฉดไป่ประวิง.............ห้ำหั่น..."ผิด"นา

เห็นต่าง! "ปัญญา"สู้..................."ตื่นรู้"ใจไสว


....ผู้ผิด อภัยให้, สิ่ง......................ควรกระทำ

แต่ยุติธรมมต้องนำ....................ประจักษ์ถ้วน

พิการ ตาย เจ็บ มิแค่"คำ"...........ต้องชด-...ใช้เฮย

ประชาธิปไตยหมายล้วน..........สงบล้ำ"ธรรม"เสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)