ความงามของมนุษย์

ความงดงามของมนุษย์

คนเรามักนึกถึงสิ่งที่สวยงามก่อนเสมอ

อาจเป็นเพราะว่าความสวยงามนั้นเจริญตาเมื่อได้เพ่งพิศ

ความสวยงามที่ชมนั้นอาจเกิดจากการปรุงแต่งกลบภาพที่แท้จริงที่มีริ้วรอย

เราไม่อาจรับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสวยนั้นเป็นอย่างไร

สี่งที่ได้เห็นจึงเป็นเพียงภาพฉาบฉวยที่ฉายฉาบให้เห็นเพียงชั่วคราว

หาได้เป็นความสวยงดงามที่แท้จริงไม่

แม้คนนั้นจะสวยโดยธรรมชาติ ที่งดงามยิ่งกว่าการปรุงแต่ง

ก็หาใช่ความสวยงดงามคงทนไม่

ความงดงามที่แท้จริงของมนุษย์คือจิตใจอันดีงามต่างหาก

เป็นสิ่งที่อยู่ภายในสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณ มิใช่เพียงการดูจากภายนอก

กาลเวลาเป็นเครื่องบอกเราให้รับรู้ถึงสัจธรรมของคุณงามความดีในตัวบุคคล

จึงกล่าวได้ว่า ความงดงามของจิตใจคือความงดงามของมนุษย์

และความงดงามของมนุษย์คือความงดงามของจิตใจนั่นเอง

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/378612

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญพรความเห็น (0)