ความรักมีชนะ มีแพ้ ด้วยหรอ??

ความรักมีชนะ มีแพ้ ด้วยหรือ ?? … ข้าพเจ้าเชื่อว่า ความรักมี องค์ประกอบของความรัก มีผู้ให้ และ ผู้รับ ..มีผู้รัก และ ผู้ถูกรัก … มีเป้าหมาย คือ ชัยชนะของความรัก… มีการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการตามขั้นตอน มีการแก้ไขปัญหา มีการประเมินผล เพื่อพัฒนาไปสู่การเติมเต็มความรักให้ถาวรต่อไป ..

ความรักจึงไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่ฉาบฉวย ไม่ใช่ความหวือหวา ไม่ใช่ความเปราะบาง ไม่ใช่การมุ่งช่วงชิงเพื่อครอบครองเป็นครั้งคราว แต่คือ ความรู้สึกที่มีคุณค่าต่อการรำลึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากความรักนั้น ทั้งที่เป็นมาแล้วในอดีต ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และนำมาซึ่งความคาดหวังอันเรืองรองในอนาคตด้วย

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/236747

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญพรความเห็น (0)