"ป้ายฐาน" 9 กันยายน 2559

เนื่องจากทางโรงเรียนจะมีการจัดอบรมเปิดบ้านวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภนทุกคนตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน ในวันนี้ทางคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์จะต้องมีการเตรียมงาน และงานที่สำคัญก็คือการติดป้ายโครงการและทำป้ายฐานการเรียนรู้ ซึ่งฐานที่ฉันได้รับผิดชอบนั่นก็คือ ฐานภูมิปัญญาพาเพลิน พอว่างจากคาบสอนก็จะต้องมารวมตัวกันทำป้ายทันที
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)