วันที่ 27 ฝนเทลงมา (23 มิถุนายน 2559)

วันพฤหัสบดี ... ครูเวรประจำวัน

เช้าวันนี้ก็มาโรงเรียนค่อนข้างเช้ากว่าทุกวันเพื่อมา ยืนรับไหว้นักเรียนหน้าโรงเรียนอย่างเช่นเคย

ในชั่วโมงที่ 2 มีสอนวิชาสุขศึกษาชั้นป. 2/1 ซึ่งเป็นห้องที่ส่วนมากครูจะไม่อยากสอน แต่เรากลับคิดว่าเป็นห้องเชื่อฟังกว่าห้อง 2 ด้วยซ้ำ สอนสนุกกว่า ถึงจะเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ช้าก็ตาม

ในชั่วโมงลูกเสือ วันนี้ก็อีกเช่นทุก ๆ วันที่ต้องไปควบคุมลูกเสือในการเปิดกอง กลางแสงแดดร้อน ๆ แต่เมื่อผ่านไปซักพัก ฝนก็จะเริ่มตั้งเค้ามาและก็ตกตามเคย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)