ไม่ไปทำบุญกันหรือ

คนยุคนี้อาจไม่เชื่อเรื่องนี้เลย ยกเว้นว่า เขาได้พบข้อเท็จจริงบางอย่างที่เขาก็ไม่รู้ว่าควรเชื่อดีหรือไม่ ในเมื่อสิ่งที่ตนพบไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยสังคม

เช้านี้ดูฟ้าครึ้มๆ แต่ก็ตั้งใจไว้ว่า จะต้องล้างรถ เหตุผลคือ การจอดตากน้ำค้างและผ่าแดด สิ่งเหล่านี้จะกัดสีรถได้ ซึ่งทำให้อายุของสีน้อยลง การทำอย่างนี้น่าจะสอดคล้องกับ "ชิณณปฏิสังขรณา" อย่างไรก็ตาม มีคนเดินผ่านไปมา คำหนึ่งที่เขาถามกันและผมก็ถูกถามด้วยว่า "ไม่ไปทำบุญกันหรือ?" ข้อความนี้บ่งชี้ถึงความรู้สึกของคนภาคใต้ เมื่อถึงวันสำคัญตามประเพณี ชีวิตที่ผูกพันธ์กับแนวคิดเดิม จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทำ นอกจากคำนี้ จะมีอีกคำหนึ่งสำหรับชาวพุทธคือ "ไปทำบุญวัดไหน" วัดยังคงเป็นศูนย์กลางของการแสวงหาบุญของชาวพุทธ

อนึ่ง ตามประเพณีของภาคใต้ วันนี้คือวันส่งตายาย (ชุมพร) หรือวันศารท ที่พื้นบ้านหน่อยจะเรียกว่า วันชิงเปรต ส่วนประวัติความเป็นมาของวันดังกล่าวน่าจะแสวงหาได้ตามฐานข้อมูลความรู้ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเชื่อว่า วันนี้เป็นวันที่บรรพบุรุษซึ่งตายไปแล้วจะต้องกลับไปสู่คติเดิมของตน ลูกหลานจึงต้องตามส่งโดยการทำบุญอุทิศไปให้

ยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์ การจะเชื่ออะไรที่พิสูจน์ด้วยประสาทสัมผัสไม่ได้ สิ่งนั้นจะเป็นความงมงาย เมื่อคืนได้คุยกับเพื่อนสมัยประถมวัยทางไลน์ เพื่อนก็ถามเหมือนกันว่า พรุ่งนี้ไม่ไปทำบุญหรือ? ผมตอบว่า "ไป...แล้วเธอล่ะ" เขาตอบว่า "ไปเหมือนกัน" ผมถามกลับว่า เป็นการทำตามประเพณีหรือเชื่อว่าวิญญาณมีจริง เพื่อนตอบว่า "ห้าสิบ ห้าสิบ" คำตอบดังกล่าวนี้ จะเห็นถึงวิวัฒนาการความคิดของชาวพุทธไทย เข้าใจว่า หากเป็นคนโบราณเขาจะมีความเชื่อเรื่องนี้อย่างไม่แคลงใจ แต่คนยุคต่อมาความเชื่อดังกล่าวค่อยๆเปลี่ยนแปลง ส่วนคนยุคนี้อาจไม่เชื่อเรื่องนี้เลย ยกเว้นว่า เขาได้พบข้อเท็จจริงบางอย่างที่เขาก็ไม่รู้ว่าควรเชื่อดีหรือไม่ ในเมื่อสิ่งที่ตนพบไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยสังคม ตกลง...ไม่ไปทำบุญกันหรือ?"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)