​เทคนิค(ชั่วคราว) ในการซื้อ/เล่นพระแบบ "เสี่ยงดวง"

เทคนิค(ชั่วคราว) ในการซื้อ/เล่นพระแบบ "เสี่ยงดวง"

.........................................................
ยังไม่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของวัสดุธรรมชาติ ดิน หิน ปูน สนิมโลหะ ฯลฯ
(เพราะ ไม่มีฐานความรู้เดิม หรือมีไม่พอใช้)
************************************************************
อนุสนธิจากมีคนเข้ามาถามผมว่าตัวเองมีพระ.....จำนวนมาก แต่ไม่ทราบว่าจะแท้ไหม สักกี่องค์ แนะนำให้มาเรียน ก็บอกว่า "ยังไม่มีเวลา"

ผมเลยลองคิดทบทวนกระบวนการเรียนรู้ "แบบไม่มีครู" ที่ผ่านมาของผมเอง ที่ผมพบว่า...............

พระแท้ที่ผมมีทั้งหมดนั้น ดูไกลๆ อย่างรวดเร็วแล้ว จะไม่มีเนื้อซ้ำกันเลย แต่ละองค์แตกต่างกันเสมอ อย่างมากก็คล้ายๆกันเท่านั้นเอง พอดูรายละเอียด องค์ประกอบ มวลสาร แล้ว จะพบว่า แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (ตามหลัก 8 การวิเคราะห์เนื้อพระแท้)

ถ้าเนื้อเหมือนกันเมื่อไหร่ ให้อนุมานได้เลยว่าเป็นพระงานฝีมือจากโรงงานใดโรงงานหนึ่งอย่างค่อนข้างแน่นอน (ที่ถ้าเรียนตามหลักการ 123+ แล้วจะฟันธงได้ทันที)

ผมจึงขอแนะนำในเบื้องต้นไป เป็นหลักการพื้นฐาน (ชั่วคราว) 2 ข้อ ดังนี้...........

1. พระอะไรที่เนื้อดูคล้ายๆกัน ตั้งแต่ 2 องค์ขึ้นไป ให้คัดแยก (เผื่อทิ้ง) ไปก่อนได้เลย
2. ถ้าเห็นที่ไหน มีเนื้อคล้ายๆกับที่เรามี คัดทิ้งไปอีก ไม่ว่าจะเป็นในตลาด บนคอคนอื่น และในตำราพระทุกประเภท

ทั้งนี้เพราะ พระแต่ละองค์จะไม่มีเหมือนกันเลย ทั้งเนื้อ และสภาพขององค์พระ
---------------------------------------------------------
ที่มีข้อยกเว้นพุทธศิลป์และตำหนิสำคัญๆ ที่จะเหมาะกับคนที่ดูเป็นจริงๆแล้ว และมีพระแท้ (อย่างแน่นอน) ให้ดูตั้งแต่ 20 องค์ขึ้นไป (ตามหลักวิชาสถิติ) ถ้าถึง 50 หรือ 100 องค์ ก็จะมั่นใจในการดูพุทธศิลป์ได้มากขึ้น เพราะทั้งหมด ต้องเหมือนกัน แต่เนื้อและสภาพแตกต่างกัน
-------------------------------------------------------------------
และทั้งหมดนี้ ยกเว้นในกรณีที่เริ่มเรียนเทียบจากวัสดุแท้ๆ เช่น เปลือกหอย หินอัคนี กรวด ทราย ดินเหนียว เศษโลหะเก่าๆที่มีสนิม ฯลฯ

ที่จะเป็นมาตรฐานในการดูพระแท้ ที่จะต้องมีเหมือนกันในทุกองค์ ที่ถือว่าเป็นการเรียนตามหลักการ มิใช่การเรียนแบบ "เสี่ยงดวง" ตามที่กล่าวมา

เมื่อเข้าใจเนื้อแท้แล้ว จนมีจำนวนพระแท้ที่มั่นใจในกลุ่มนั้นๆ ตั้งแต่ 20 องค์ขึ้นไป จึงควรเริ่มศึกษาพุทธศิลป์ พิมพ์ และตำหนิสำคัญๆ ที่เหมาะกับการดูอย่างรวดเร็ว ในขั้นต่อๆไป
-----------------------------------------------------
สำหรับท่านที่ไม่อยากเสียเงิน เสียเวลา ก็มาเรียนกับวัสดุที่ผมมีอยู่แล้ว คัดแยกไว้แล้ว และเตรียมหลักสูตรการเรียนไว้พร้อมแล้ว ไม่เกินครึ่งวันต่อเนื้อ หรือ สองวัน ครบทุกเนื้อ

แต่ถ้าไม่มีเวลามาเรียน ก็ต้อง "เสี่ยงดวง" ต่อไปตามเดิม ครับ
++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (0)