หลักการที่อาจใช้ประเมินผลการศึกษาของตนเอง (และผู้อื่น)

4 ระดับ/ประเภท ของความสามารถของ "นักศึกษา" จากหลัก ปฏิสัมภิทา 4

**************************
ระดับ/ประเภทที่ 1 อรรถปฏิสัมภิทา

รู้ แตกฉานชัดเจนในเนื้อความ เนื้อหาที่ศึกษามาได้
.....................................................
ระดับ/ประเภทที่ 2 ธรรมปฏิสัมภิทา

แตกฉานในตัวหลัก จับประเด็นสำคัญๆ และหลักการได้ บอกใครๆได้อย่างสรุปความสั้นๆได้ชัดเจน
............................................................
ระดับ/ประเภทที่ 3 นิรุตติปฏิสัมภิทา

แตกฉานในภาษา เล่าบอกกล่าว แจกแจงคำ และความหมาย สามารถสื่อสารแนะนำ ให้คนอื่นเห็นตามคำที่ใช้ได้อย่างละเอียดละออ
.............................................................
ระดับ/ประเภทที่ 4 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

แตกฉานในความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล จนได้ความรู้ใหม่ คิดให้ใช้งานได้ ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องได้ นำไปขยายผลได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เขียนตำราใหม่ได้อย่างถูกต้อง
........................................................

นี่คือ 4 แนวทางในการ "ประเมินผล" การศึกษา ทั้งของตนเอง และผู้อื่น ในระบบการศึกษาครับ
++++++++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)