กพร. กับการใช้ KM ในการพัฒนาระบบราชการ

อ่านได้จากเว็บไซต์ www.opdc.go.th

ในรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการในรอบ ๓ ปี ของกพร. ได้ระบุเรื่อง การสร้างทีมงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบราชการ  ดังแสดงในหน้า ๕๕ - ๕๘ ของเอกสารนี้ http://www.opdc.go.th/thai/3yearsOPDC/tri_annual_Topic3.pdf 

วิจารณ์ พานิช

๓๑ ตค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

 เรียน อาจารย์ หมอ วิจารณ์

 ขอบพระคุณครับ ไม่ทราบว่า สคส มีแผน ปี ๔๙ อย่างไรบ้างครับ เรื่อง การนำเทคนิคอื่นๆมาเสริมที่ อาจารย์ เคยลง Blog เช่น Creativity

 ผมเรียนแนวหารือ เพื่อมาวางแนวทางดำเนินการ ของทีม KM ของ ม.ขอนแก่น http://gotoknow.org/archive/2005/10/28/07/39/22/e5983

 ๑.ภายในมหาวิทยาลัยเอง

 ๒.ภายนอก เช่น โรงพยาบาล.จังหวัด

ขอบพระคุณครับ

JJ