วันนี้ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาเข้าค่ายสอวน. ได้เข้าสอบวัดผลความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อคัดเลือกนักเรียนส่วนหนึ่งไปเข้าค่าย 2  โดยเฉพาะค่าย 1 ชีววิทยามีนักเรียนมาเข้าค่าย 33 คน และเข้าสอบกันในเช้านี้ บรรยากาศการสอบคงเคร่งเครียดกันพอสมควร ผมเลยนำภาพมาฝากครับ (ฝากบรรยายด้วยภาพครับ)